Текстуални упатства:


 • 15.07.2024 Почитувани корисници, Во мој термин имаат направено обнова на ССЛ сертификати. Поради тоа кај некои корисници неможат да се праќаат прегледи, рецепти и упати. Овде има упатство што треба да се направи за да се реши проблемот.
  Симни
 • Нови улуги на МЗ
  Симни
 • Помошен програм за статистички изветаи IzvestajZZZ
  Симни

  Симни .rar
 • Упаство за тестирање за COVID-19 за матични
  Симни
 • Упаство за Грип
  Симни
 • Упаство за начинот на потпишување на договорот со фондот
  Симни
 • Упатство за закажување на лабораториски упат во ФЗОМ за реализирање на цели на цели
  Симни
 • Упатство за поединчно испраќање на цели
  Симни
 • Упатство за инсталација на Google Drive
  Симни
 • Упатство за реализација на нови цели за општи ординации
  Симни
 • Упатство за работа со материјалната картица во софтверот за стоматолошки ординации
  Симни
 • Упатство за зголемување лимит кај рецепти
  Симни
 • Упатство за закажување на термини преку Интернет
  Симни
 • Одговори на често поставувани прашања
  Симни
 • Упатство за проверка на здравствено осигурување
  Симни
 • Упатство за Експорт-импорт на пациенти за замена и од замена
  Симни
 • Упатство за планирање на цели за обуки и реализирање на цели за обуки
  Симни
 • Упатство каде да се инсталира PostgreSQL серверот
  Симни
 • Упатство за поврзување во мрежа на PostgreSQL Капитација
  Симни
 • Упатство за правилно користење на програмата и надминување на проблеми при препишување на рецепти
  Симни
 • Упатство за мрежно подесување на софтверот за капитација
  Симни
 • Упатство за подесување на принтерот за рецепти
  Симни
 • Упатство за правилно внесување на боледувања
  Симни
 • Упатство за заштита на податоците за капитација
  Симни
 • Упатство за правино пополнување на ампулите
  Симни
 • Упатство за правилно пополнување на целите   
  Симни


  Препораки:


 • Дали да се инсталира софтверот на Linux или да се купи лиценциран Windows?
  Симни


  Видео упатства

 • Упатство за порграмата за Лаборатории     
 • Упатство за програмата за Специјалисти     

  Системски софтвер

 • BDE е софтвер за креирање на базаата на податоци на софтверот за капитација   
  Симни 32-битна верзија
    
  Симни 64-битна верзија
 • PostgreSQL 8.3 е софтвер за креирање на базата на податоци на софтверот за специјалисти и за лаборатории   
  Симни
 •