Софтвер за Капитација

 • Капитација извештаи ЗЗЗ верзија 3.3
  Симни

 • Капитација верзија 12.35
  Симни

 • Капитација верзија 12.34
  Симни

 • Капитација верзија 12.33
  Симни

 • Капитација верзија 12.32
  Симни

 • Капитација верзија 12.31
  Симни

 • Капитација верзија 12.30
  Симни

 • Капитација верзија 12.29
  Симни

 • Капитација верзија 12.28
  Симни

 • Капитација верзија 12.27
  Симни

 • Капитација верзија 12.26
  Симни

 • Капитација верзија 12.25
  Симни

 • Капитација верзија 12.24
  Симни

 • Капитација верзија 12.23
  Симни

 • Капитација верзија 12.22
  Симни

 • Капитација верзија 12.21
  Симни

 • Капитација верзија 12.20
  Симни

 • Капитација верзија 12.19
  Симни

 • Капитација верзија 12.18
  Симни

 • Капитација верзија 12.17
  Симни

 • Капитација верзија 12.16
  Симни

 • Капитација верзија 12.15
  Симни

 • Капитација верзија 12.14
  Симни

 • Капитација верзија 12.13
  Симни

 • Капитација верзија 12.12
  Симни

 • Капитација верзија 12.0
  Симни

 • Капитација верзија 11.5
  Симни

 • Капитација верзија 11.4
  Симни

 • Капитација верзија 11.3
  Симни

 • Капитација верзија 11.2
  Симни

 • Капитација верзија 11.1
  Симни

 • Капитација верзија 11.0
  Симни

 • Капитација верзија 10.8
  Симни

 • Листа на генерики
  Симни

 • Капитација верзија 10.7
  Симни

 • Капитација верзија 10.6c
  Симни

 • Капитација верзија 10.6b
  Симни

 • Капитација верзија 10.6
  Симни

 • Капитација верзија 10.5b
  Симни

 • Капитација верзија 10.5
  Симни

 • Капитација верзија 10.4
  Симни

 • Капитација верзија 10.3
  Симни

 • Капитација верзија 10.2
  Симни

 • Капитација верзија 10.1
  Симни

 • Капитација верзија 10.0
  Симни

 • Капитација верзија 9.7
  Симни

 • Капитација верзија 9.6
  Симни

 • Нова позитивна листа на лекови 25.06.2010
  Симни

 • Нова позитивна листа на лекови јуни 2010
  Симни

 • Софтвер за статистички извештаи v.2.5
  Симни

 • Нова позитивна листа на лекови мај 2010
  Симни

 • Софтвер за статистички извештаи v.2.4
  Симни

 • Капитација верзија 9.5
  Симни

 • Капитација верзија 9.3а
  Симни

 • Капитација верзија 9.3
  Симни

 • Капитација верзија 9.2
  Симни

 • Капитација верзија 9.1
  Симни

 • Капитација за 2010 година верзија 9.0
  Симни

 • Капитација верзија 8.4
  Симни

 • Софтвер за статистички извештаи верзија 2.3
  Симни

 • Капитација верзија 8.3
  Симни

 • Софтвер за статистички извештаи v.2.2, во оваа верзија на извештаите наместо 0 се појавува -
  Симни

 • Капитација верзија 8.2
  Симни

 • Шифрарник со дијагнози за лекари кои имаат погрешни описи на дијагнози по МКБ-10   
  Симни

 • Капитација верзија 8.1, Исправени грешки забележани во верзија 8.0   
  Симни

 • Софтвер за статистички извештаи v.2.1, Исправена грешка пријавена од корисници   
  Симни

 • Капитација верзија 8.0, посебни фактури за основна капитација и цели, материјално воденње на ампули, повеќе извештаи..  
  Симни

 • Трансфер на податоци за осигуреници  
  Симни

 • Инсталациона верзија на програмата за нови лекари, кои досега не ја користеле нашата програма, со програма за трансфер на податоци од ФЗОМ   
  Симни

 • Капитација верзија 7.0 -Имплементација на новитети за 2009 година   
  Симни

 • Капитација верзија 6.0 -Целосна везија, цени на грешки, извештаи   
  Симни

  Софтвер за Специјалистички ординации

 • Софтвер за специјалистички ординации в.1.9
  Симни

 • Софтвер за специјалистички ординации в.1.8
  Симни

 • Софтвер за специјалистички ординации в.1.0
  Симни

  Софтвер за Лабораториско работење

 • Софтвер за лаборатории во примарната здравствена заштита...
  Симни

 •