Добредојдовте на www.ka-softplus.com.mk

  Добредојдовте на нашата веб страна. Овде можете да ги најдете сите дополнувања и измени (за старите корисници) како и целосни верзии на нашиот софтвер (за нашите идни корисници).

За нашиот софтвер

Нашиот апликативен софтвер за здравствените установи е идеално решение за вашата општа ординација, специјалистичка ординација или лабораторија. Софтверот е изработен со современа технологија која на корисникот му нуди едноставен и прегледен интерфејс, а исто така му овозможува беспрекорна работа како и сигурност на неговите податоци. Нашиот софтвер е тестиран во секакви околности и со сигурност грарантираме за неговата стабилност и точност. Со нашиот софтвер добивате и целосна подршка околу промените кои поризлегуваат од фондот за здравство.

Заштита на податоците за нашите програми

Поради можност од хардверски дефект, кражба на компјутер, снемување на струја или блокирање на компјутерот може да дојде до загуба на податоци.За да се спречи загубата на податоци потребно е да правите заштита на податоците барем 2 пати месечно. повеќе>>

Други наши дејности

Информатика, автоматика и телекомуникации

Електрика и автоматика

Последно објавено

Услуга автоматизиран бекап 2024

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за Капитација 2024

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за специјалистички ординации 2024

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за лаборатории 2024

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за капитација стоматологија 2024

Начин на плаќање

НОВО! Програма за помошен компјутер 2024

Начин на плаќање

Образец П-8

Образец П-8

Образец 3

Образец 3

Услуга автоматизиран бекап 2023

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за Капитација 2023

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за специјалистички ординации 2022

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за лаборатории 2023

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за капитација стоматологија 2023

Начин на плаќање

НОВО! Програма за помошен компјутер 2023

Начин на плаќање

Услуга автоматизиран бекап 2022

НОВО! Услуга автоматизиран бекап за 2022 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за Капитација 2022

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за специјалистички ординации 2022

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за лаборатории 2022

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за капитација стоматологија 2022

Начин на плаќање

НОВО! Програма за помошен компјутер 2022

Начин на плаќање

Услуга автоматизиран бекап 2021

Услуга автоматизиран бекап за 2021 година

Начин на плаќање

Софтвер за Капитација 2021

Начин на плаќање

Софтвер за специјалистички ординации 2021

Начин на плаќање

Софтвер за лаборатории 2021

Начин на плаќање

Софтвер за капитација стоматологија 2021

Начин на плаќање

Програма за помошен компјутер 2021

Начин на плаќање

НОВО! Услуга автоматизиран бекап 2020

Услуга автоматизиран бекап за 2020 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за Капитација 2020

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за специјалистички ординации 2020

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за лаборатории 2020

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за капитација стоматологија 2020

Начин на плаќање

НОВО! Програма за помошен компјутер 2020

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за Капитација 2019

Софтвер за Кaпитација за 2019 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за специјалистички ординации 2019

Софтвер за специјалистилчки ординации за 2019 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за лаборатории 2019

Софтвер за лаборатории за 2019 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за капитација стоматологија 2019

Софтвер за капитација стоматологија за 2019 година

Начин на плаќање

НОВО! Услуга автоматизиран бекап 2018

Услуга автоматизиран бекап за 2018 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за Капитација 2018

Софтвер за Кaпитација за 2018 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за специјалистички ординации 2018

Софтвер за специјалистилчки ординации за 2018 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за лаборатории 2018

Софтвер за лаборатории за 2018 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за капитација стоматологија 2018

Софтвер за капитација стоматологија за 2018 година

Начин на плаќање

Софтвер за Капитација 2017

Софтвер за Кaпитација за 2017 година

Начин на плаќање

Софтвер за специјалистички ординации 2017

Софтвер за специјалистилчки ординации за 2017 година

Начин на плаќање

Софтвер за лаборатории 2017

Софтвер за лаборатории за 2017 година

Начин на плаќање

Софтвер за капитација стоматологија 2017

Софтвер за капитација стоматологија за 2017 година

Начин на плаќање

Софтвер за Капитација 2016

Софтвер за Кaпитација за 2016 година

Начин на плаќање

Софтвер за специјалистички ординации 2016

Софтвер за специјалистилчки ординации за 2016 година

Начин на плаќање

Софтвер за лаборатории 2016

Софтвер за лаборатории за 2016 година

Начин на плаќање

Софтвер за Капитација 2015

Софтвер за Кaпитација за 2015 година

Начин на плаќање

Софтвер за специјалистички ординации 2015

Софтвер за специјалистилчки ординации за 2015 година

Начин на плаќање

Софтвер за лаборатории 2015

Софтвер за лаборатории за 2015 година

Начин на плаќање

Софтвер за капитација стоматологија 2015

Софтвер за капитација стоматологија за 2015 година

Начин на плаќање

Објавена е нова верзија за капитација општа медицина

Објавена е верзијата 13.13 за капитација општа медицина

Софтвер за Капитација 2014

Софтвер за Кaпитација за 2014 година

Начин на плаќање

Софтвер за специјалистички ординации 2014

Софтвер за специјалистилчки ординации за 2014 година

Начин на плаќање

Софтвер за лаборатории 2014

Софтвер за лаборатории за 2014 година

Начин на плаќање

Софтвер за капитација стоматологија 2014

Софтвер за капитација стоматологија за 2014 година

Начин на плаќање

Капитација верзија 12.35

Во верзијата 12.35 додаден е приоритетен упат кај упатување на апарат и упатување по специјалности... повеќе>>

Капитација верзија 12.34

Во верзијата 12.34 избришано е копчето за печатење на Упат без праќање на серверот на МЗ преку Интернет... повеќе>>

Капитација верзија 12.33

Во новата верзија додадена е специјалистички упат при закажување на апарат... повеќе>>

Капитација верзија 12.32

Во новата верзија додадена е опција за побрзо конфигурирање на 'упат интернет'... повеќе>>

Капитација верзија 12.31

Додаденa e можност за пребарување на институциите кај интернет упатите... повеќе>>

Капитација верзија 12.30

Додаден е приоритетен упат, преведени се пораките од серверот на Министерство за здравство на Македонски јазик... повеќе>>

Капитација верзија 12.29

Додадена e опција за превземање на ЕЗБО броеви, нови обрасци за РДУ1 и РДУ2, корекција во праќање на рецепти со конзилијарно мислење... повеќе>>

Упатство за упатување на апарати

На следниов линк можете да го превземете упатството за упатување на апарати...превземи>>

Капитација верзија 12.28

Додадена e опција за закажување на апарати... повеќе>>

Капитација верзија 12.27

Корекција на грешка при реализирање на цели... повеќе>>

Капитација верзија 12.26

Оптимизирано е внесувањето на рецепти... повеќе>>

Упатство за е-рецепти

На следниов линк можете да го превземете упатството за електронски рецепти...превземи>>

Информација

Доколку неможете да го пратите рецептот на серверот од Министерство за здравство во моментот, пробајте подоцна. Проблемот не е до нас и ние неможеме да го отклониме. Паѓа серверот на Министерството. Кога ќе го стартуваат ќе може да ги пратите рецептите. Ние воопшто неможеме во тоа ништо да помогнеме.

Капитација верзија 12.25

Додадени се опции за побрза работа... повеќе>>

Капитација верзија 12.24

Додадени се нови опции во електронски рецепти... повеќе>>

Упатство за е-рецепти

На следниов линк можете да го превземете упатството за електронски рецепти...превземи>>

Капитација верзија 12.23

Во оваа верзија овозможено е да препишувате електронски рецепти. За тие што немаат интернет или програмата од било кои причини нема да им се надгради можат самостојно да ја инсталираат како досега... повеќе>>

Заштита на податоците за нашите програми

Поради можност од хардверски дефект, кражба на компјутер, снемување на струја или блокирање на компјутерот може да дојде до загуба на податоци.За да се спречи загубата на податоци потребно е да правите заштита на податоците барем 2 пати месечно.

За да се направи заштита на податоците треба да се користи оваа програма Симни>>

Капитација верзија 12.22

Во оваа верзија прилагодени се рецептите и упатите според новиот правилник. Додадени се и три нови документи во Прегледи/Документи.За тие што немаат интернет или програмата од било кои причини нема да им се надгради можат самостојно да ја инсталираат како досега...повеќе>>

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани корисници на нашиот софтвер за капитација, Ве известуваме дека во врска со Вашите барања за кориснички имиња и лозинки за користење на апликацијата МОЈ ТЕРМИН, ние НЕ ИЗДАВАМЕ кориснички имиња и лозинки. Апликацијата МОЈ ТЕРМИН е во сопственост на Министерството за Здравство и корисничките имиња треба тие да Ви ги издадат. Во нашиот софтвер е имплементиран модул за издавање на упати и закажување преку интернет, и тоа корисничко име и лозинка не ви е потребно за закажување преку нашиот софтвер.

Капитација верзија 12.21

Во оваа верзија се корегирани некои ситни грешки.За тие што немаат интернет или програмата од било кои причини нема да им се надгради можат самостојно да ја инсталираат како досега...повеќе>>

Капитација верзија 12.20

Во оваа верзија се корегирани некои ситни грешки.За тие што немаат интернет или програмата од било кои причини нема да им се надгради можат самостојно да ја инсталираат како досега...повеќе>>

Капитација верзија 12.19

Во оваа верзија е корегиран трaнсферот на КВП целта.За тие што немаат интернет или програмата од било кои причини нема да им се надгради можат самостојно да ја инсталираат како досега...повеќе>>

Капитација верзија 12.18

Во оваа верзија додадени се некои нови опции.За тие што немаат интернет или програмата од било кои причини нема да им се надгради можат самостојно да ја инсталираат како досега...повеќе>>

Капитација верзија 12.17

Во оваа верзија додадени се некои нови опции.За тие што немаат интернет или програмата од било кои причини нема да им се надгради можат самостојно да ја инсталираат како досега...повеќе>>

Видео упатство за закажување термини преку интернет

Видео упатството можете да го погледнете овде. (за подобар квалитет на сликата изберете HD quailty)

Упатство за зголемување лимит кај рецепти

Упатството за зголемување лимит кај рецепти може да го симнете овде. повеќе>>

Капитација верзија 12.16

Во оваа верзија додадени се некои нови опции.За тие што немаат интернет или програмата од било кои причини нема да им се надгради можат самостојно да ја инсталираат како досега...повеќе>>

Капитација верзија 12.15 - Вчитување на институции

Корисниците кај кои ќе се изврши автоматска надградба преку Интернет, треба да ги вчитаат институциите и дејностите во нив. Тоа се прави во Pregledi/internet upati во табот конфигурирање, со кликање на копчето "превземи повторно". Корисниците кои рачно ја надградиле програмата не треба да го прават ова.

Капитација верзија 12.15

Во оваа верзија е вграден модул за закажување преку Интернет. Исправена е грешка која се појави кај некои лекари при пресметка за цели.За тие што немаат интернет или програмата од било кои причини нема да им се надгради можат самостојно да ја инсталираат како досега...повеќе>>

Упатство за закажување на термини, опција достапна во верзија 12.15

Упатството за работа со модулот за закажување на термини може да го симнете овде. повеќе>>

Капитација верзија 12.14

За тие што немаат интернет или програмата од било кои причини нема да им се надгради можат самостојно да ја инсталираат како досега...повеќе>>

НОВО! Софтвер за Капитација во стоматологија

Софтверот за стоматолошки ординации е веќе готов и започнавме со инсталации во приватните стоматолошки ординации. Во тек е промотивен период во кој добивате ГОЛЕМ ПОПУСТ за купување на софтверот. За повеќе информации за софтверот и тековниот попуст контактирајте не на еден од нашите телефонски броеви.

Капитација верзија 12.13

За тие што немаат интернет или програмата од било кои причини нема да им се надгради можат самостојно да ја инсталираат како досега...повеќе>>

НОВО!Софтвер за Капитација во стоматологија

Наскоро ќе биде објавена верзија на Касофт плус за стоматолошки ординации во примарна здравствена заштита. Софтверот е изработен со најнова технологија, има исклучително естетски интерфејс и многу механизми за брза и ефикасна работа.

Капитација верзија 12.12

За тие што немаат интернет или програмата од било кои причини нема да им се надгради можат самостојно да ја инсталираат како досега...повеќе>>

НОВО! Софтвер за Капитација 2013 година

Софтвер за Кaпитација за 2013 година...повеќе>>

НОВО! Софтвер за Капитација 2013

Софтвер за Кaпитација за 2013 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за специјалистички ординации 2013

Софтвер за специјалистилчки ординации за 2013 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за лаборатории 2013

Софтвер за лаборатории за 2013 година

Начин на плаќање

Одговори на често поставувани прашања

повеќе>>

Упатство за проверка на здравствено осигурување

повеќе>>

Упатство за експорт импорт на пациенти за замена и од замена

повеќе>>

Упатство за цели за обуки

Упатство за планирање на цели за обуки и реализирање на цели за обуки... повеќе>>

Капитација верзија 11.5

Направени се новите извештаи за цели, додадена е опција за проверка на осигуруванје дирекно од страната на ФЗО... (за оние со напредна подршка инсталацијата ке започне на 04.07.2012) повеќе>>

Заштита на податоци

Од минатата година податоците НЕ се чуваат во старите табели туку во нова база. За да се направи заштита на податоците треба да се користи оваа програма Симни>>

Образец бр.3

Формулар за медицинско вештачење за оцена на работоспособност на осигуреникот... Симни>>

Капитација верзија 11.4

Направена е корекција во трансферот...повеќе>>

Капитација верзија 11.3

Направена е корекција во трансферот според последните измени од фондот...повеќе>>

Капитација верзија 11.2

Овозможено е фактуриранје на 100% капитација...повеќе>>

Капитација верзија 11.1

Имплеметирање на промени од ФЗОМ и барања од корисници...повеќе>>

НОВО! Капитација 11.0 за 2012 година

Капитација за 2012 година верзија 11.0 ...повеќе>>

Промени во позитивна листа

Информација за промена во позитивна листа

НОВО! Софтвер за Капитација 2012

Софтвер за Кaпитација за 2012 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за специјалистички ординации 2012

Софтвер за специјалистилчки ординации за 2012 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за лаборатории 2012

Софтвер за лаборатории за 2012 година

Начин на плаќање

Корекција на трансфер од стара во нова база

Избришани се датумите 31.12.1899 година, кои и да постојат не сметаат. Префрлени се податоците за датум на боледување до, за оние кои имаа направено трансфер со првата верзија за трансферСимни

Исправка на трансфер од стара во нова база

За тие што досега ја немаат инсталирано програмата, трансферот од старата во новата база да го направат со оваа програма, наместо со таа што е ставена во верзија 10.8. Тие што веќе ја имаат инсталирано верзијата 10.8 да не го прават ова. Симни

На што да се внимава кога се инсталира верзијата 10.8

PostgreSQL серверот ОБАВЕЗНО да се инсталира во фолдерот C:\Program Files\PostgreSQL\9.0 ...повеќе>>

Исправка на верзија

Корисниците на кои на верзијата 10.8 им дава датум 15 Ноември 2011 треба да ја симнат оваа исправка на верзијата. Другите не треба да ја симноваат оваа верзија

Валидна верзија 10.8

Упатство за поврзување во мрежа на PostgreSQL Капитација...повеќе>>

Капитација верзија 10.8

Префрлена програма за работа со една од најдобрите бази PostgreSQL. Имплементирани измени донесени од ФЗОМ. Корисниците со напредна подршка, пред да се јават за инсталација да ја симнат новата верзија на компјутерот самостојно, бидејќи фајлот е голем и симнувањето одзема доста време... повеќе>>

Генерики со цени на лекови 0 (нула) кои не влегуваат во вкупната сума на препишани лекови

Според информација од лекарската комора на Македонија овие лекови не треба да влезат во вкупната сума на препишани лекови (За оние кои имаат напредна подршка инсталацијата ке се прави заедно со следната верзија на капитација за една недела)...повеќе>>

Капитација верзија 10.7 и нова листа на генерики

Имплементирани измени во обрасци за рецепти и упати и ажурирани цени на генерики (За оние кои имаат напредна подршка инсталацијата ке се прави после 25.10.2011)...повеќе>>

Препорака

Препорака за интернет конекција...повеќе>>

Упатство

Упатство за правилно користење на програмата и надминување на проблеми при препишување на рецепти...повеќе>>

Капитација верзија 10.6c

Поправена е грешка која се јавуваше во верзијата 10.6b...повеќе>>

Капитација верзија 10.6b

Оваа верзија овозможува работа од повеќе компјутери истовремено...повеќе>>

Капитација верзија 10.6

Имплементирани повеќе забелешки од корисници...повеќе>>

Табела за принтер

повеќе>>

Капитација верзија 10.5b

Поправена е грешката со пребарување на осигуреници...повеќе>>

Капитација верзија 10.5

Подобрување на делот за печатење на рецепти, внесување на рецепти со еден клик и печатење на рецепти за пациентите на замената...повеќе>>

Упатство за подесување на принтерот

повеќе>>

Софтверот за капитација овозможува работа на повеќе компјутери одеднаш

Упатсво за мрежно поврзување на повеке компјутери со иста база на податоци... повеќе>>

Дали да се инсталира софтверот на Linux или да се купи лиценциран Windows?

Прираодната околина на софтверот за капитација Ка-софт плус е windows оперативен ситем...повеќе>>

Капитација верзија 10.4

Додадено е поле сериски број на чек, оневозможено е грешно внесување на рецепти, побрзо се орвараат формите за рецепти и упати...повеќе>>

Капитација верзија 10.3

Трансфер за планирани цели 1во тромесечие 2012...повеќе>>

Капитација верзија 10.2

Променета е цената на бодот и извршено е подобрување околу печатењето на рецептите и упатите...повеќе>>

Капитација верзија 10.1

Трансфер на пријави и одјави во електронска форма... повеќе>>

НОВО! Софтвер за специјалистички ординации

Софтвер за специјалистилчки ординации за 2011 година

Начин на плаќање

НОВО! Софтвер за лаборатории

Софтвер за лаборатории за 2011 година

Начин на плаќање

НОВО! Капитација верзија 10.0 за 2011 година

Капитација за 2011 година верзија 10.0.. повеќе>>

Начин на плаќање

Капитација верзија 9.7

Додадена опција за режим на препишување на лекови...повеќе>>

Капитација верзија 9.6

Направена е промена во образецот за КВП, изменет е лабораторискиот упат... повеќе>>

Нова позитнвна листа

Нова позитивна листа (25.06.2010) ... повеќе>>

Нова позитивна листа

Имплементирана е новата позитивна листа на лекови (јуни 2010) ... повеќе>>

Софтвер за статистички извештати в.2.5

Софтвер за статистички извештаи в.2.5 - отклонети се некои мали грешки... повеќе>>

Софтвер за Специјалистичко консултативни здравствени установи

Софтверот за Специјалистичко консултативни здравствени установи според новодефинираните правила за плаќање по пакети на услуги е готов.

Информации на телефон: 02/2461108 и 02/5211200

Нова позитивна листа

Имплеметирана е новата позитивна листа на лекови (мај 2010) ... повеќе>>

Софтвер за статистички извештати в.2.4

Софтвер за статистички извештаи в.2.4 - отклонети се некои мали грешки... повеќе>>

Капитација верзија 9.5

Нова верзија на капитација со променета вредностa на бодот и променети цели... повеќе>>

Проблем со трансферот за реализирани цели

Проблемот со трансферот за реализирани цели е од страна на фондот и ќе биде отклонет од нивна страна во најкраток можен рок.

Капитација верзија 9.3а

Нова верзија на програмата со промена на годината кај извештај за пресметка за целите...повеќе>>

Капитација верзија 9.3

Исправена е грешката со споредба на осигуреници, отклонет е проблемот со извештајот за упати и додадено е поле за подесување на принтерот при печатење на рецепти...повеќе>>

Капитација верзија 9.2

Оптимизација на програмта и отклонување на мали грешки... повеќе>>

Капитација верзија 9.1

Нова верзија на капитација во која се исправени грешки со трансферот на боледувања и упати... повеќе>>

Начин на плаќање на софтверот за 2010

Види

Капитација за 2010 верзија 9.0

Оваа верзија на капитација е комплетна со сите измени за 2010 година донесени од страна на фондот... повеќе>>

Упатство за заштита на податоци за капитација

Поради можност од хардверски дефект, кражба на компјутер, снемување на струја или блокирање на компјутерот може да дојде до загуба на податоци...повеќе>>

Софтвер за специјалистички ординации в.1.9

Излезе нова верзија 1.9 на софтверот за специјалисти...повеќе>>

Софтвер за специјалистички ординации в.1.8

Излезе нова верзија на софтверот за специјалисти...повеќе>>

Капитација верзија 8.3

Нова верзија на капитација 8.3. Исправени се грешки забележани во претходната верзија....повеќе>>

Софтвер за статистички извештаи 2.2

Нова верзија на статистички извештаи верзија 2.2, во извештаите наместо 0 се појавува - повеќе>>

Капитација верзија 8.2

Нова верзија на софтверот за капитација верзија 8.2 повеќе>>

Софтвер за специјалистички ординации в.1.0

Излезе софтверот за специјалистички ординации за повеќе информации... повеќе>>

Софтвер за лабораторија

Излезе софтверот за лабораторија во примарна здравствена заштита повеќе>>

Софтвер за: